Scouting in de maatschappij

Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens een van onze opkomsten, maar ook bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden.

Scouting draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting al op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Ze leren leidinggeven, communiceren en samenwerken met andere.

Scouts zijn maatschappelijk betrokken. Ze doen activiteiten en soms ook (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, waardoor ze zich bewust worden van hun rol in de maatschappij.  Ze leren belangrijke vaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.

Bij Scouting leren de leden door te doen. Scouting geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Het activiteitenaanbod is gestructureerd en uitgebreid en de leiding wordt goed getraind. De vrijheid om te spelen in de natuur maakt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat van hebben. Nu, en in de toekomst!

Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. In deze tijden waar buitenspelen niet meer vanzelfsprekend is, vindt Scouting het van groot belang dat kinderen meer tijd buiten doorbrengen. Buiten wordt hun fantasie aangewakkerd, is er alle ruimte om te bewegen en ontspannen en leren op een positieve manier omgaan met hun leeftijdsgenoten. Door veel tijd buiten door te brengen, voelen ze zich verbonden met de natuur en leren ze hoe er goed voor de aarde en het milieu gezorgd kan worden.

Bij onze groep

Ook bij Scouting van Brederode komen al deze kenmerken naar voren. Wekelijks leren de jeugdleden te samenwerken door te doen en maken ze kennis met de wereld om zich heen. Ook maken ze kennis met de maatschappelijke kant van Scouting door onder andere mee te helpen met de dodenherdenking en diverse activiteiten voor jeugd- en jongeren die door de gemeente Papendrecht georganiseerd worden.